KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit fillestar

24 January 2024

ekipi

Prishtinë, 24.01.2024 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit fillestar.

Komisioni Disiplinor në përbërje prej:

  • Besian Syla – Kryetar i Kolegjit
  • Agron Curri- Anëtar i Kolegjit
  • Violeta Jashari- Anëtare e Kolegjit
  • Valbona Hoxha - Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

 

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  • KONFIRMOHET Propozimi i Prokurorit Disiplinor.