KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Konkurs për vend të lirë të punës, në pozitën Administrator për Ex-Officio

11 June 2021

ekipi

Prishtinë, 11.06.2021 – Oda e Avokatëve të Kosovës shpallë këtë:

KONKURS

Për vend të lirë të punës:

Pozita: Administrator për Ex-Officio

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit përkatesisht deri me datë 26/06/2021.