KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Rezultati i konkursit, për pozitën Drejtor Ekzekutiv në OAK

14 June 2021

ekipi

Rezultati i konkursit, përkatësisht vendimi i Komisionit Përzgjedhës për pozitën e Drejtor Ekzekutiv në OAK