KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Lista përfundimtare e kandidatëve për fazën e testimit me shkrim për pozitën Administrator për Ex-Officio

08 July 2021

ekipi

08.07.2021, Prishtinë – Njoftimi i Komisionit Përzgjedhës, për listën definitive/përfundimtare të kandidatëve për fazën e testimit me shkrim, për pozitën e Administratorit për Ex-Officio të Odës së Avokatëve të Kosovës