KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Njoftim lidhur me rezultatet e intervistimit me gojë, për pozitën Administrator për Ex-Officio

21 July 2021

ekipi

Bazuar në rezultatet e arritura në intervistimin me gojë, Komisioni për përzgjedhjen e Administratorit për Ex-Officio të Odës së Avokatëve të Kosovës, shpallë rezultatet e kandidatëve që i janë nënshtruar intervistimit me gojë.

Po ashtu me këtë njoftim, Komisioni përzgjedhës, përpilon listën definitive, në bazë të pikëve të arritura në testimin më shkrim dhe intervistën me gojë.