Prokuror Disiplinor

Ma. Sc. Rexhep Veseli - Prokuror Disiplinor

Prokurori disiplinor është përgjegjës:

  • Për pranimin dhe shqyrtimin e çdo fletëparaqitje ndaj avokatit apo praktikantit të avokatisë duke përfshirë inicimin dhe shqyrtimin ex-officio te rastit;
  • Për përcaktimin nëse Zyra e prokurorit disiplinor ka juridiksion ndaj çështjes;
  • Për hetimin e çdo fletëparaqitje, ndaj të cilës ka juridiksion;
  • Për raportimin e rezultateve të hetimit Komisionit disiplinor;
  • Në rastet kur Zyra e prokurorit disiplinor përcakton ekzistimin e arsyes së bazuar për ndjekje disiplinore, për përfaqësimin e interesave të OAK-ut në ndjekjen disiplinore të çështjes para Komisionit disiplinor;
  • kryen punët tjera sipas kërkesës së Drejtorit Ekzekutiv.

________________________________________________________________________________________

Tel: +383 (0) 38 244 586 & +383 (0) 38 243 717

Adresa: Rr. Bedri Pejani, Nr. 31, Prishtinë / Kosovë

E-mail: rexhep.veseli@oak-ks.org

Email i ZPD: zpd@oak-ks.org

Webwww.oak-ks.org

 

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha