Provimi i Etikës Profesionale për Avokat

30 Gusht 2016

Sipas Ligjit për Avokatinë, një ndër kushtet për regjistrimin e kandidatëve për Avokatë është dhënia e Provimit të Etikës Profesionale. Kandidati, i cili ka paraqitur kërkesën për regjistrim në Regjistrin e Avokatëve, i nënshtrohet provimit të Etikës për avokat para një Komisioni të veçantë, i cili caktohet nga Këshilli Drejtues.

Të drejtën për t’iu nënshtruar këtij provimi e kanë kandidatët që kanë përfunduar Fakultetin Juridik dhe Provimin e Jurisprudencës.

Provimi i etikës Profesionale ka filluar të organizohet që nga korriku i vitti 2013 dhe organizohet 6 (gjashtë) herë në vit, përkatësisht çdo 2 (dy) muaj. Kandidatët të cilët kalojnë me sukses Provimin e Etikës Profesionale certifikohen dhe evidentohen në librat e posaçëm të Odës së Avokatëve të Kosovës.

Procedura e organzimit të Provimit të Etikës Profesionale për kandidatët për Avokat është e rregulluar me rregullore të veçnatë e miratuar nga Këshilli Drejtues i OAK-së.

<< prapa

KËRKO AVOKAT

 
  • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

    • Share
Shiko të gjitha