Zyrtare e financave


AFËRDITA HERTICA-BISLIMI - Zyrtare për Financa

Zyrtarja e financave kryen këto punë dhe detyra të punës:

 • Operon me afarizmin financiar të OAK,

 • Mban evidencën e të hyrave dhe të dalave,

 • Përgatit raportet financiare periodike për organet e OAK dhe për Auditorin e pavarur, përgatitja e draft-buxhetit vjetor

 • Përgatit dokumentacionin për transferin e të hollave nga OAK te personat e tretë,

 • Llogaritë dhe paguan pagat e punëtorëve,

 • Plotëson formularët e tatimeve dhe kontributeve

 • Arkivimin e dokumenteve dhe fotokopjimin e tyre,

 • Kryen edhe punët tjera me të cilat e ngarkon Drejtori Ekzekutiv.

_____________________________________________________________________________________

Tel: +383 (0) 38 244 586 & +383 (0) 38 243 717

Adresa: Rr. Bedri Pejani, Nr. 31, Prishtinë / Kosovë

E-mailaferdita.bislimi@oak-ks.org

Webwww.oak-ks.org

 

KËRKO AVOKAT

 
 • Kryetari Havolli në programin e mengjesit në RTK

  • Share
Shiko të gjitha