KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Lista e angazhimeve të avokatëve sipas detyrës zyrtare - 23 - 29.11.2015

29 November 2015

ekipi