KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Udhëzim i KGJK-së për përfaqësim ex-officio në gjykata

25 July 2014

ekipi

Prishtinë - Oda e Avokatëve të Kosovës ju njofton lidhur me udhëzimin administrativë të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (Nr. 9/2014) për procedurat për kompensimin e mbrojtësve me shpenzime publike për gjykata në Republikën e Kosovës (Tarifa për përfaqësimin e avokatëve ex-officio në gjykata).

SHKARKO UDHËZIMIN ADMINISTRATIV