KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi në mes të Odës së Avokatëve të Kosovës, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Policisë së Kosovës

29 April 2016

ekipi

Me datë 26 prill 2016, është nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi në mes të Odës së Avokatëve të Kosovës, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Policisë së Kosovës për themelimin e mekanizmit koordinues për caktimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare (ex-officio).

Kjo marrëveshje bashkëpunimi është arritur me qëllim të zbatimit në praktikë të drejtës për mbrojtje gjyqësore me shpenzime publike në pajtim me ligjin e aplikueshëm në Kosovë dhe me instrumentet ndërkombëtare.

Shkarkoni marëveshjen duke klikuar KËTU