KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Udhëzimi Administrativ i KPK-së për përfaqësim ex-officio në Polici dhe Prokurori

26 November 2014

ekipi

Prishtinë - Këshilli Prokurorial i Kosovës, ne Nëntor 2014, ka miratuar Udhëzimin Administrativ nr.02/2014 për Procedurat për Kompensimin e Mbrojtësve me Shpenzime Publike.