KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Konkurs për vend të lirë të punës, në pozitën Prokuror Disiplinor

29 October 2020

ekipi

Prishtinë, 29.10.2020 - Oda e Avokatëve të Kosovës shpallë këtë:

K O N K U R S

Për vend të lirë të punës:

Pozita: Prokuror Disiplinor

Konkursin në Gjuhën Shqipe, mund ta gjeni Këtu

Konkursin në Gjuhën Serbe, mund ta gjeni Këtu

Konkursi mbetet i hapur 8 ditë nga dita e publikimit përkatesisht deri me datë 05/11/2020 ora 16:00.