KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Trajnim Online: "Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve - Ndërmjetësimi”

18 July 2020

ekipi

18.07.2020 - Qendra Trajnuese për Avokatë në bashkëpunim me USAID-in - Projektin e Drejtësisë komerciale, kanë organizuar trajnimin me temë: "Zgjidhja alternative e mosmarrëveshjeve - Ndërmjetësimi”

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin avokatët e regjionit të Prizrenit, Gjilanit dhe Ferizajt.

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë trajnim virtual ishte: 72.

Ligjërues të këtij trajnimi ishte: Z.Isuf Jahmurataj, ndërmjetësues i licensuar.

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numërohen kredi të AVLO-së.

QTA, do të vazhdoj në mbajtjen e aktiviteteve të tilla, në ditët dhe javët në vijim me regjione të tjera në mënyrë rotative