KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Trajnim Online: “Ndryshimet në Kodin e ri penal të Kosovës”.

06 June 2020

ekipi

Sot, më 06 Qershor 2020, Qendra Trajnuese për Avokatë ka organizuar trajnimin me temë: “Ndryshimet në Kodin e ri penal të Kosovës”.

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin avokatët e regjionit të Prishtinës grupi i parë ("A" - "I"). Numri i avokatëve të pranishëm në këtë trajnim virtual ishte: 56.

Ligjërues i këtij trajnimi ishte: z.Burim Çerkini, Prokuror.

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numërohen kredi të AVLO-së.

QTA, do të vazhdoj në mbajtjen e aktiviteteve të tilla, në ditët dhe javët në vijim me regjione të tjera në mënyrë rotative;