KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Trajnim Online: "Transaksionet joformale dhe qarkullimi ligjor i paluajtshmërisë”

20 June 2020

ekipi

20.06.2020 - Qendra Trajnuese për Avokatë në bashkëpunim me Projektin e Kodit Civil, kanë organizuar trajnimin me temë: "Transaksionet joformale dhe qarkullimi ligjor i paluajtshmërisë”.

Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin avokatët e regjionit të Prizrenit, Gjilanit dhe Ferizajt.

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë trajnim virtual ishte: 96.

Ligjërues të këtij trajnimi ishin: Prof.Dr. Haxhi Gashi, Ekspert kyç i Projektit dhe z. Valon Hasani, Ekspert i Projektit

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi ) do të numërohen kredi të AVLO-së.

QTA, do të vazhdoj në mbajtjen e aktiviteteve të tilla, në ditët dhe javët në vijim me regjione të tjera në mënyrë rotative.