KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa shqyrtoi 2 lëndë disiplinore

10 June 2020

ekipi

Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e radhës me datë 10.06.2020 në objektin e OAK-së në Prishtinë, dhe trajtoj disa lëndë disiplinore.

Të pranishëm në Komisionin për Ankesa ishin:

· Agim Shala – Anëtar i Komisionit, avokat në Pejë

· Kadri Sylaj – Anëtar i Komisionit, avokate në Gjilan

· Edona Sina – Anëtare e Komisionit, avokat në Gjakovë

· Besim Abdullahu – Në cilësi të procesmbajtësit të Komisionit për Ankesa.

Komisioni për Ankesa shqyrtoj gjithësej 2 lëndë, dhe vendosën si në vijim:

· 1 lëndë - Konstatohet parashkrimi absolut.

· 1 lëndë – Hudhet poshtë ankesa si e paafatshmese.

Komisioni për Ankesa, do të, mbaj seancën e radhës, me tjetër kolegj, me datë 12.06.2020, duke filluar nga ora 14:00.