KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa shqyrtoi një lëndë disiplinore

03 July 2020

ekipi

03.07.2020, Prishtinë - Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e radhës në objektin e OAK-së në Prishtinë, dhe trajtoj një lëndë disiplinore.

Të pranishëm në Komisionin për Ankesa ishin:

· Edona Sina – Anëtare e Komisionit, avokate në Gjakovë

· Leon Përlaska – Anëtar i Komisionit, avokat në Prishtinë

· Agon Rexhaj – Anëtar i Komisionit, avokat në Pejë.

· Besim Abdullahu – Në cilësi të procesmbajtësit të Komisionit për Ankesa.

Kolegji i Komisionit për Ankesa shqyrtoj një lëndë, dhe vendosi si në vijim:

· Konstatohet parashkrimi absolut.