KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar

06 August 2020

ekipi

Prishtinë, 06.08.2020 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

· Bajram Lajqi - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Sarandë Beqiri - Anëtare e Komisionit Disiplinor

· Besian Syla – Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar shqyrtoi (2) lëndë, dhe mori vendim:

· (1) lëndë Zhvillohet Procedura Disiplinore

· (1) lëndë Pushohet Procedura Disiplinore.