KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa shqyrtoi 2 lëndë

03 June 2020

ekipi

Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e radhës me datë 03.06.2020 në objektin e OAK-së në Prishtinë, dhe trajtoj dy lëndë.

Të pranishëm në Komisionin për Ankesa ishin:

· Daut Rudi – Kryetari i Komisionit, avokat në Kaçanik

· Drenushe Berisha – Anëtare e Komisionit, avokate në Prizren

· Shpetim Sadiku – Anëtar i Komisionit, avokat në Lipjan

· Besim Abdullahu – Në cilësi të procesmbajtësit të Komisionit për Ankesa.

Komisioni për Ankesa shqyrtoj gjithësej 2 lëndë, me ç’rast gjatë trajtimit të lëndëve, në të dy lëndët ishin dy kryesues të ndryshëm, të cilët vlerësuan dhe vendosën si në vijim:

· 2 lëndë - REFUZOHEN ankesat dhe Vërtetohet vendimi i Këshillit Drejtues të OAK-së.