KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar

10 June 2020

ekipi

Prishtinë, 10.06.2020 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

· Besian Syla - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Marigonë Berisha - Anëtare e Komisionit Disiplinor

· Bajram Lajqi - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

· (1) lëndë Zhvillohet Procedura Disiplinore.