KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Vendimi V. KD.Nr.27-11/2018

07 August 2020

ekipi

Organet Disiplinore të Odës së Avokatëve të Kosovës kanë vendosur në lëndën disiplinore 27/2018, si në vendimin e mëposhtëm.

Vendimi V. KD.Nr.27-11/2018