KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

18 September 2020

ekipi

Prishtinë, 18.09.2020 – Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Të pranishëm në Kolegin e Komisionit për Ankesa ishin:

· Agon Rexhaj - Anëtar i kolegjit të Komisionit të Ankesave

· Edona Sina – Anëtare e kolegjit të Komisionit të Ankesave

· Kadri Sylaj – Anëtar i kolegjit të Komisionit të Ankesave

· Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Kolegji i Komisionit për Ankesa të OAK-së, shqyrtoi (2) lëndë, dhe mori vendim:

- (1) lëndë Refuzohet Ankesa dhe Vërtetohet Vendimi i Këshillit Drejtues të OAK-së

- (1) lëndë shtyhet.