KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa shqyrtoi 2 lëndë disiplinore

12 June 2020

ekipi

12.06.2020, Prishtinë - Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e radhës në objektin e OAK-së në Prishtinë, dhe trajtoj disa lëndë disiplinore.

Të pranishëm në Komisionin për Ankesa ishin:

· Ruzhdi Berisha – Anëtar i Komisionit, avokat në Prizren.

· Leon Përlaska – Anëtar i Komisionit, avokat në Prishtinë

· Luljeta Jashari-Hertica – Anëtare e Komisionit, avokate në Prishtinë

· Besim Abdullahu – Në cilësi të procesmbajtësit të Komisionit për Ankesa.

Kolegji i Komisionit për Ankesa shqyrtoj gjithësej 2 lëndë, dhe vendosën si në vijim:

· 1 lëndë - Konstatohet parashkrimi absolut.

· 1 lëndë – Refuzohet ankesa vërtetohet vendimi i Komisionit Disiplinor.