KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

29 June 2020

ekipi

Prishtinë, 29.06.2020 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

· Besian Syla - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Marigonë Berisha - Anëtare e Komisionit Disiplinor

· Bajram Lajqi - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Valmir Jashari - Praktikant i OAK-së - Procesmbajtës.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

· (1) lëndë, Shtyhet seanca Disiplinore.