KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

27 July 2020

ekipi

Prishtinë, 27.07.2020 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

· Arsim Bilalli - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Agron Curri - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Në mungesë të anëtares së Komisionit Disiplinor të OAK-së, Violeta Jashari

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, mori vendim:

· (1) lëndë, Shtyhet seanca Disiplinore në afat të pacaktuar.