KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar

21 July 2020

ekipi

Prishtinë, 21.07.2020 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

* Rrahim Ajeti – Anëtar i Komisionit Disiplinor

* Marigona Berisha - Anëtare e Komisionit Disiplinor

* Agron Curri - Anëtar i Komisionit Disiplinor

* Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor shqyrtoi (2) lëndë, dhe mori vendim:

* (2) lëndë Zhvillohet Procedura Disiplinore,.