KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar

16 July 2020

ekipi

Prishtinë, 16.07.2020 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

· Adnan Pacolli - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Sarandë Beqiri - Anëtare e Komisionit Disiplinor

· Fitim Shporta - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor shqyrtoi (2) lëndë, dhe mori vendim:

· (2) lëndë Zhvillohet Procedura Disiplinore,.