KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

07 September 2020

ekipi

Prishtinë, 07.09.2020 – Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Të pranishëm në Komisionin për Ankesa ishin:

· Agon Rexhaj - Anëtar i Komisionit të Ankesave

· Ruzhdi Berisha - Anëtar i Komisionit të Ankesave

· Kadri Sylaj - Anëtar i Komisionit të Ankesave

· Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni për Ankesa i OAK-së, shqyrtoi (2) lëndë, dhe mori vendim:

· (2) lëndë shtyhen.