KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Vendimi V. KD. Nr.7-6/2019

24 July 2020

ekipi

Organet Disiplinore të Odës së Avokatëve të Kosovës kanë vendosur në lëndën disiplinore 07/2019, si në vendimin e mëposhtëm.

Vendimi V. KD. Nr.7-6/2019