KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar

08 September 2020

ekipi

Prishtinë, 08.09.2020 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

· Violeta Jashari - Anëtare e Komisionit Disiplinor

· Rrahim Ajeti - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Fitim Shporta - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

· (1) lëndë Zhvillohet Procedura Disiplinore