KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

24 September 2020

ekipi

Prishtinë, 24.09.2020 – Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Të pranishëm në Komisionin për Ankesa ishin:

· Agon Rexhaj - Anëtar i Komisionit të Ankesave

· Edona Sina - Anëtare e Komisionit të Ankesave

· Daut Rudi - Anëtar i Komisionit të Ankesave

· Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni për Ankesa i OAK-së, shqyrtoi (2) lëndë, dhe mori vendim:

· (1) lëndë Refuzohet si e pabazuar ankesa dhe vërtetohet Vendimi i Komisionit Disiplinor

(1) lëndë Refuzohet si e palejuar ankesa dhe vërtetohet Vendimi i Këshillit Drejtues