KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

28 September 2020

ekipi

Prishtinë, 28.09.2020 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

· Besian Syla - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Marigona Berisha - Anëtare e Komisionit Disiplinor

· Bajram Lajçi - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Valmir Jashari - Praktikant në OAK - Procesmbajtës.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, mori vendim:

- (1) lëndë, Shtyhet seanca Disiplinore në afat të pacaktuar.