KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Vendimi V. KD.Nr.4-4/2020

11 November 2020

ekipi

Organet Disiplinore të Odës së Avokatëve të Kosovës kanë vendosur në lëndën disiplinore 4/2020, si në vendimin e mëposhtëm.

Vendimi V. KD.Nr.4-4/2020