KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

06 November 2020

ekipi

Prishtinë, 06.11.2020 – Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Të pranishëm në Komisionin për Ankesa ishin:

· Ruzhdi Berisha - Anëtar i Komisionit të Ankesave

· Kadri Sylaj- Anëtar i Komisionit të Ankesave

· Agim Shala- Anëtar i Komisionit të Ankesave

· Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK – Procesmbajtëse

Komisioni për Ankesave i OAK-së, shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

· (1) lëndë - Refuzohet ankesa dhe Vërtetohet vendimi i Komisionit Disiplinor të OAK-së.