KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

29 March 2021

ekipi

Prishtinë, 29.03.2021 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

· Marigona Berisha - Anëtare e Komisionit Disiplinor

· Rrahim Ajeti - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Agon Curri - Anëtar i Komisionit Disiplinor

· Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

· (1) lëndë, Hudhet Propozimi i u.d.Prokurorit Disiplinor dhe Pushohet Procedura Disiplinore për shkak të Parashkrimit Absolut.