KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

“Aplikimi i udhëzuesit për politika ndëshkimore nga prizmi i avokatit”

11 June 2022

ekipi

Më datë 11 Qershor 2022, (e Shtunë), në Hotel Sirius në Prishtinë, Qendra Trajnuese për Avokatë, në kuadër të Arsimimit të Vazhdueshëm Ligjor të Obliguar, (AVLO), ka organizuar seminar me temën: “Aplikimi i udhëzuesit për politika ndëshkimore nga prizmi i avokatit”

Numri i avokatëve të pranishëm në këtë seminar ishte: 90 Avokatë.

Ligjërues i këtij seminari ishte: z. Burim Ademi – Gjyqtar.

Ofruesi i këtij trajnimi është i akredituar dhe orët e këtij trajnimi (4 kredi) do të numërohen kredi të AVLO-së.