KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar

07 July 2022

ekipi

Prishtinë, 07.07.2022 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

  • Besian Syla - Anëtar i  Komisionit Disiplinor
  • Fitim Shporta - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Arsim Bilalli - Anëtar  i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

  • lëndë Pushohet  Procedura Disiplinore.