KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës, mbajti seancën me shqyrtim fillestar

03 August 2022

ekipi

Prishtinë, 03.08.2022 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Rrahim Ajeti - Anëtar i  Komisionit Disiplinor
  • Violeta Jashari - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Agron Curri - Anëtar  i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

  • 1 lëndë - HUDHET Propozimi i zyres së Prokurorit Disiplinor dhe Pushohet procedura Disiplinore pasi ka arritur afati i parashkrimit.