KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Këshilli Drejtues, miratoj Rregulloren për Përcaktimin e Kompetencave dhe Përgjegjësive të Këshillit Mbikëqyrës

30 August 2022

ekipi

30.08.2022, Prishtinë – Këshilli Drejtues i Odës së Avokatëve të Kosovës, në mbledhjen e rregullt nr.229, e mbajtur sot me datë 30.08.2022 miratoj Rregulloren për Përcaktimin e Kompetencave dhe Përgjegjësive të Këshillit Mbikëqyrës.

Kjo rregullore, është hartuar nga Komiteti për Legjislacion dhe Çështje Normative, të Odës së Avokatëve të Kosovës dhe u miratua nga Këshilli Drejtues.

Rregullorja përcaktohen kompetencat dhe përgjegjësitë e Këshillit Mbikëqyrës, mënyrën e ushtrimit të kompetencave, format, kontrollin, kriteret dhe afatet e organeve që raportojnë menaxhimin financiar në Këshillin Mbikëqyrës si dhe përcaktimin e procedurave vendimmarrëse, raportuese dhe llojet sanksioneve për mos zbatimin e kësaj rregullore.

Njëherit, kjo është Rregullorja e parë e punës së Këshillit Mbikëqyrës, dhe hynë në fuqi nga sot.

Rregulloren e gjeni të publikuar në ueb faqen e Odës, apo duke klikuar këtu.