KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor, mbajti seancën me shqyrtim fillestar

08 November 2022

ekipi

Prishtinë, 08.11.2022 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

  • Sarandë Beqiri - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Marigona Berisha - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Fitim Shporta - Anëtar  i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

  • 1 lëndë REFUZOHET Propozimi i zyres së Prokurorit Disiplinor dhe Pushohet procedura Disiplinore