KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor, mbajti seancën me shqyrtim fillestar

09 November 2022

ekipi

Prishtinë, 09.11.2022 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegjin Disiplinor në përbërje prej:

  • Arsim Bilalli - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Violeta Jashari - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Rrahim Ajeti - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

  • 1 lëndë, Zhvillohet Procedura Disiplinore