KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës, mbajti seancën jo publike

10 November 2022

ekipi

Prishtinë, 10.11.2022 – Komisioni për Ankesa i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Të pranishëm në Komisionin për Ankesa ishin:

  • Daut Rudi - Kryetar i  Komisionit të Ankesave
  • Edona Sina - Anëtare e Komisionit të Ankesave
  • Shpetim Sadiku - Anëtar i Komisionit të Ankesave
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK – Procesmbajtëse

Komisioni për Ankesave i OAK-së, shqyrtoi (1) lëndë, dhe mori vendim:

  • 1 lëndë, Aprovohet si e bazuar ankesa, dhe Anulohet vendimi i Këshillit Drejtues të OAK -së