KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

19 December 2022

ekipi

Prishtinë, 19.12.2022 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Adnan Pacolli - Anëtar i  Komisionit Disiplinor
  • Arsim Bilalli - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Fitim Shporta - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

(1) lëndë ndërprehet seanca disiplinore deri në marrjen e venidmit nga organi kompetent.