KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar

22 December 2022

ekipi

Prishtinë, 22.12.2022 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën me shqyrtim fillestar.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Sarandë Beqiri - Anëtare e  Komisionit Disiplinor
  • Agron Curri - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Rrahim Ajeti - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  • (1) lëndë Konfirmohet Propozimi i ZPD dhe Zhvillohet procedura disiplinore.