KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Konkurs për vend të lirë të punës, në pozitën Zyrtar për IT & Administrator i Zyrës për caktimin e avokatëve ex-officio

17 January 2023

ekipi

17.01.2023, Prishtinë - Oda e Avokatëve të Kosovës, shpallë këtë:

K O N K U R S

Për vend të lirë të punës:

Pozita: Zyrtar për IT & Administrator i Zyrës për caktimin e avokatëve ex-officio

Konkursin në Gjuhën Shqipe, e gjeni Këtu.

Konkursin në Gjuhën Serbe, e gjeni Këtu.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit, dhe dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në zyrat e OAK-së në Prishtinë, Rr. Bekim Fehmiu p.n. (Ndërtesa e ARTING) kati i IV.