KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancat me shqyrtim fillestar

15 February 2023

ekipi

Prishtinë, 14.02.2023 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancat me shqyrtim fillestar.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Rrahim Ajeti - Anëtar i  Komisionit Disiplinor
  • Bajram Lajqi – Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Besian Syla - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar, shqyrtoi dy lëndë dhe mori vendim:

  • (1) lëndë Konfirmohet Propozimi i ZPD dhe Zhvillohet procedura Disiplinore.
  • (1) lëndë i kthehet zyres së Prokurorit Disiplinor për plotësim.