KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore

19 April 2023

ekipi

Prishtinë, 19.04.2023 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën kryesore dëgjimore.

Kolegji Disiplinor në përbërje prej:

  • Arsim Bilalli - Kryetar i  Komisionit Disiplinor
  • Rrahim Ajeti - Anëtar i Komisionit Disiplinor
  • Violeta Jashari - Anëtare e Komisionit Disiplinor
  • Vjollca Ajeti - Administratore e Zyrës Disiplinore në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin kryesor, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  • (1) lëndë, shqiptohet masa Disiplinore Dënim me Gjobë