KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike

26 October 2023

ekipi

Prishtinë, 26.10.2023 – Komisioni i Ankesave i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën jo publike.

Kolegji i Komisionit të Ankesave në përbërje prej:

  • Ruzhdi Berisha - Kryetar i Kolegjit
  • Luljeta Jashari Hertica - Anëtare e Kolegjit
  • Agon Rexhaj - Anëtar i Kolegjit
  • Laura Pireva - Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Kolegji i Komisionit të Ankesave i OAK-së, në seancën jopublike, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  1. Refuzohet ankesa e ushtruar nga paraqitësi.
  2. Vërtetohet Vendimi i Prokurorit Disiplinor.