KËRKO AVOKAT

VEGËZAT

KALENDARI

Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit fillestar

26 October 2023

ekipi

Prishtinë, 26.10.2023 – Komisioni Disiplinor i Odës së Avokatëve të Kosovës mbajti seancën e shqyrtimit fillestar.

Komisioni Disiplinor në përbërje prej:

  • Agron Curri - Kryetar i Kolegjit
  • Besian Syla- Anëtar i Kolegjit
  • Bajram Lajqi - Anëtar i Kolegjit
  • Valbona Hoxha - Praktikante në OAK - Procesmbajtëse.

Komisioni Disiplinor i OAK-së, në shqyrtimin fillestar, shqyrtoi një lëndë dhe mori vendim:

  • KONFIRMOHET Propozimi i Prokurorit Disiplinor.